Soalan A2 : Peribahasa

Latihan 1        Latihan 11        Latihan 21        Latihan 31

Latihan 2        Latihan 12        Latihan 22        Latihan 32

Latihan 3        Latihan 13        Latihan 23        Latihan 33

Latihan 4        Latihan 14        Latihan 24        Latihan 34

Latihan 5        Latihan 15        Latihan 25        Latihan 35

Latihan 6        Latihan 16        Latihan 26        Latihan 36

Latihan 7        Latihan 17        Latihan 27        Latihan 37

Latihan 8        Latihan 18        Latihan 28        Latihan 38

Latihan 9        Latihan 19        Latihan 29        Latihan 39

Latihan 10      Latihan 20        Latihan 30        Latihan 40